Interesujący zawód adwokata z Płocka

radca prawny

Zawód adwokata jest niewątpliwie zawodem interesującym, ale też wymagającym dużej wiedzy. Adwokat z Płocka może zajmować się nie tylko sprawami sądowymi, ale także: poradami prawnymi, sporządzaniem różnych akt prawnych itp.

Adwokat Płock nosi także nazwę obrońcy sądowego, ale nie jest, to poprawna forma.

Co trzeba zrobić aby zostać adwokatem?

Na pewno trzeba zacząć od wybrania uczelni, na której chciałoby się studiować oraz bardzo dobrze zdać egzamin maturalny. Jest, to absolutna podstawa od której trzeba zacząć. Po pozytywnym zdaniu studiów należy odbyć obowiązkową praktykę tzw. aplikację w wybranej kancelarii prawniczej. Po aplikacji należy zdać jeszcze egzamin końcowy, który zdany pozytywnie umożliwi nam wpisanie na oficjalną listę adwokacką przez Okręgową Radę Adwokacką. Na dzień dzisiejszy w Polsce jest około 14.000 adwokatów. Najwięcej liczy Warszawa bo aż około 3100, natomiast kolejne miast z większą liczbą prawników to:

  • Kraków
  • Wrocław
  • Łódź
  • Poznań

radca prawnyRóżnica między Radcą prawnym a adwokatem.

Adwokat Płock posiada pokrewne zawody jakimi są radca prawny oraz doradca podatkowy. Radca prawny posiada dodatkowe prawo udzielać pomocy prawnej z zakresu stosunku pracy. Otwieranie jednak dwóch osobnych kancelarii dla tych zawodów jest uważane za zbędne. Dlatego też rozważane jest połączenie adwokata z radcom prawnym w jednej wspólnej kancelarii. Jednak radca prawny nie ma możliwości bycia obrońcą w sprawach karnych, z powodu niezależności jego decyzji w stosunku do jego pracodawcy. Natomiast adwokat z Płocka nie podlega swoim przełożonym, dlatego też nie ulega on presji o charakterze służbowym.