Kiedy wynająć prywatnego detektywa?

prywatny detektyw
W niektórych przypadkach, prawnik może polecam wynajęcie prywatnego detektywa. On lub ona może mieć istniejących kontaktów lub może zalecić, aby znaleźć swój detektywa. Oto kilka sytuacji, w których może być konieczne prywatnego detektywa, aby pomóc w Twoim przypadku.

Lokalizowanie Kogoś

Jeśli planujesz rozwód, zwykle musi mieć współmałżonek serwowane. Jednakże może on być z kontaktu i nie może wiedzieć, gdzie on jest. W innych przypadkach, może chcesz znaleźć oskarżonego lub świadka. Czasami ludzie będą aktywnie uniknąć znajduje, bo nie chcą być doprowadzony do sądu.Prywatny detektyw może pomóc zlokalizować osobę. On lub ona może pomóc zidentyfikować aktualny adres. On lub ona może przeprowadzić sprawdzenie znaleźć stare adresy, numery telefonów, które mogą prowadzić do adresów i opiłki nieruchomości w celu znalezienia takiej osoby.

Lokalizowanie własności

W sprawach rozwodowych oraz w postępowaniach, które pomogą wyegzekwowania orzeczenia, może być konieczne, aby dowiedzieć się o tej własności, że inna osoba jest właścicielem lub mogą być ukrywał. Prywatnych detektywów może badać dokumentację nieruchomości, aby zobaczyć tę właściwość, że jest właścicielem i indywidualne obecnie należącego wcześniej. Dodatkowo, mogą analizować informacje odnoszące się do gospodarstw hipotecznych nieruchomości. Mogą również określić transakcji własności danej strony. Mogą one również pomóc określić aktualną wartość rynkową różnych rodzajów nieruchomości, w tym nieruchomości. Jeśli strona złożony upadłości, prywatny detektyw może pobierać i analizować dokumentację związaną z upadłości. Jeśli jedna ze stron jest właścicielem firmy, prywatny detektyw może analizować zapisy korporacyjnych, ocenić wartość firmy i określić czy jakiekolwiek aktywa biznesowe zostały sprzedane za poniżej wartości rynkowej. Mogą one pomóc w identyfikacji rachunku bankowego oraz aktywa zagraniczne. Mogą także sprawdzić zgłoszeń UCC dotyczących rejestracji niektórych nieruchomości.

Kolekcja wiarygodności

W wielu sprawach cywilnych, może chcesz wiedzieć więcej o drugiej stronie. W sprawach rozwodowych, może chcesz zbadać, czy współmałżonek jest niewierny. Prywatnych detektywów mogą prowadzić nadzór lub przejrzeć pewną inne informacje, które pomogą odkryć niewłaściwe relacje. Jeśli małżeństwo weszła w sposób oszukańczy, prywatny detektyw może zlokalizować małżeństwa i rozwodu rekordy i opiłki. Prywatni detektywi często wnioski FOIA do agencji rządowych, aby zebrać karnych i cywilnych informacje na temat osób. Aby na badania przypadków opiekę nad dzieckiem, prywatni detektywi mogą mówić do osób o kto faktycznie zapewnienie opieki i nadzoru nad dziećmi. Wraz z pojawieniem się mediów społecznych, prywatnych detektywów mogą również spojrzeć na profesjonalnych portalach społecznościowych i innych obecności mediów społecznych w celu pomóc w odkryciu przydatnych informacji. Mogą też szukać na forach dla odpowiednich stanowisk. Prywatnych detektywów mogą prowadzić nadzór osobiście przez fotografowania z drugiej strony i śledzić swoje ruchy. W niektórych przypadkach, nadzoru komórkowego lub elektroniczny mogą być przeprowadzane w celu śledzenia swoje ruchy.

Informacje w tle

Prywatnych detektywów mogą także zbadać tle innych stron lub świadków. Na przykład, prywatni detektywi mogą zlokalizować lokalne, stanowe i federalne rekordy aresztowania. Mogą one również szukać opiłki cywilnej dokonywane przez lub przeciwko danej osobie. W niektórych przypadkach, mogą zbadać, czy strona lub świadek został zdyscyplinowany zawodowo lub miał licencję zawodową zawieszone lub cofnięte.

Pomoc dla prawników

Prywatnych detektywów mogą pomóc prawników karnej lub cywilnej adwokatów z innych aspektów sprawy. Na przykład, mogą one prowadzić niezależnego śledztwa dowodów. Na przykład, mogą one zbierać dowody o wypadku samochodowym, takich jak fotografie, części pojazdu, elektronicznie przechowywanych informacji i przesłuchania świadków w celu osiągnięcia niezależnego wniosków dotyczących dowodów.Adwokat następnie określa, jak obsługiwać te dowody. Prywatne badacze także utrzymywane w wielu innych przypadkach. Na przykład, mogą zostać poproszeni o pomoc w przypadkach oszustw biznesowych, udając osobę zainteresowaną w nielegalnych lub nieetycznych praktyk. Mogą one być przechowywane przez firmy ubezpieczeniowe, gdy poszkodowany poszkodowany twierdzi, że poniosła niepełnosprawny, ale jego stronach mediów społecznościowych pokazują indywidualne bierze wakacje lub angażowanie się w ryzykowne zachowania.

Szczególne wsparcie

Osoby, które uważają, że mogą korzystać z korzystania z prywatnego detektywa mogą skontaktować się kilka osób, aby dowiedzieć się o konkretnych usług, które oferują. Usługi te różnią się od badacza i lokalizacji.