Uzyskiwanie pomocy prawnej, w przypadku gdy nie stać Cię na adwokata

Podczas gdy życie lub wolność nie jest zagrożone w codziennej materii prawnej, uzyskanie prawa do porady nadal mogą być niezwykle ważne. Pomyśl o prawach mieszkaniowych, walk opieki nad dzieckiem, spraw imigracyjnych i deportacyjnych lub kalectwo sporów na rachunki medyczne.

W przeważającej części, procesujące cywilne nie są uprawnieni do bezpłatnej reprezentacji prawnej. Ale jeśli nie może sobie pozwolić na prawnika do reprezentowania w sądzie, przed agencję administracyjną, w trakcie negocjacji, lub w innej sprawie, nie poddawaj się. Przy odrobinie poszukiwań, być może uda się znaleźć bezpłatnie lub po obniżonych kosztach pomocy prawnej.

Organizacje charytatywne

W zależności od tego, co jest dostępne na danym obszarze, można znaleźć non-profit (charytatywną) organizacji z adwokatami lub asystentów prawnych dotyczących pracowników, specjalizuje się w dostarczaniu tanich usług prawnych do poszczególnych populacjach. Na przykład, różne organizacje non-profit służyć seniorów, imigrantów i uchodźców, osoby niepełnosprawne lub umysłowo, artystów młodości, maltretowanych kobiet, najemców o niskich dochodach, i tak dalej. Organizacje te mogą również koordynować coraz pro bono (bezpłatnie) z pomocy darmowych adwokatów w prywatnej praktyce.

Ponieważ organizacje te często opierają się przede wszystkim na finansowanie od osdarmowy adwokatób fizycznych, lub dotacji ograniczone długoterminowe od fundamentów, są zazwyczaj mało i dość zajęty. Nie gwarantuje się pomocy od żadnego z nich, a może trzeba zrobić kilka wywołanie wokół lub oczekiwania przed jednym ma otwór. Ponadto, prawdopodobnie będzie musiał zapłacić opłatę; po prostu mniej niż można by się zwrócić do prywatnego – darmowego adwokata.

Ponownie, wyszukać w Internecie lub książki telefonicznej dla „usługi prawne” lub „pomocy prawnej”. Również, gdy skontaktować jedną organizację, jeśli nie może pomóc, to bardzo prawdopodobne, oferują listę innych miejscach do kontaktu.

Programy Pro Bono i darmowe izby adwokackie

stowarzyszenia bar prawników istnieje na szczeblu stanowym i lokalnym, a często oferują tanie lub bezkosztowej środków prawnych sądzonych. Wiele stowarzyszeń kreskowe mają pro bono programy obsadzone przez darmowych adwokatów, którzy już zgodzili się poświęcić część swojego czasu na zapewnienie bezpłatnego zastępstwa prawnego do uprawnionych klientów. mogą ubiegać się na podstawie dochodu lub innych czynników, jak o AIDS, będąc wykorzystywanym małżonka lub będąc w podeszłym wieku.

Podobnie jak w przypadku programów usług prawnych, można udowodnić swój poziom przychodów, jak również wartość swoich aktywów.

Wiele szkół prawem Stanów Zjednoczonych mają programy kliniczne, które są prowadzone przez profesorów prawa i obsadzone przez studentów prawa. Kliniki te dają studentom kredyt akademickiej, narażając ich na kwestie prawne rzeczywistych pod fachową opieką.

Kliniki zazwyczaj oferują bezpłatne usługi prawne dla osób w społeczności. Niektóre szkoły prawa mają bardzo standardowe kliniki, jak obrony karnej lub reprezentacji mieszkaniowym. Ale inne szkoły prawa oferować innowacyjne klinik w obszarach niszowych, takich jak Indie Clinic Film Cardozo Law School (reprezentujący niezależnych filmowców) lub Enterprise społeczna i non-profit Clinic (reprezentujących organizacje charytatywne non-profit) w Georgetown Law Center.

Zadzwoń do lokalnego szkoły prawniczej, aby zobaczyć, czy to może mieć kliniki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu prawnego.

Coraz powiatowych sądach mają mediatorów na temat personelu, aby pomóc ludziom przetwarzanie swoich roszczeń prawnych. Sprawdź u lokalnego adwokackiej lub sądu, aby zobaczyć, co jest dostępne.

Darmowy adwokat – encyklopedyczne ujęcie

Darmowy adwokat, jeden wyszkolony i licencji na przygotowanie, zarządzanie, i albo ścigać lub obrony powództwa, jako środek do innego i który również udziela porad w sprawach prawnych, które mogą lub nie mogą wymagać powództwa.

Darmowy adwokat ma zastosowanie prawo do szczególnych przypadków. On bada fakty i dowody, przyznając ze swoim klientem i przeglądania dokumentów oraz przygotowuje i plików pism procesowych w sądzie. Na rozprawie, że wprowadza dowody, przesłuchuje świadków, i twierdzi, pytań prawnych i faktycznych. Jeśli nie wygra sprawę, może szukać nowego procesu lub ulgę w sąd apelacyjny.

W wielu przypadkach, darmowy adwokat może doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy bez procesu w drodze negocjacji, pojednania i kompromisu. Ponadto, ustawa daje osobom fizycznym prawo do zorganizowania i określenia swoich praw w wielu sprawach i na różne sposoby, jak przez testamentów, umów lub regulaminów organizacji i pomocy prawników w wielu z tych rozwiązań. Podczas 20. wieku, szybko rozwijającym się obszarem pracy dla prawników jest reprezentowanie klientów przed komisjami administracyjnych i sądów, a przed komisjami legislacyjnych.

Darmowy adwokat ma kilka lojalności w jego pracy. Są to, że do jego klienta, do wymiaru sprawiedliwości, do wspólnoty, do jego współpracowników w praktyce, i do siebie. Kiedy te lojalność konfliktu norm wykonywania zawodu mają dokonać pojednania.

Praktyka prawna różni się od kraju do kraju. W Anglii prawników są podzielone na adwokatów, którzy powołują się na wyższych sądów i prawników, którzy wykonują pracę biurową i przemawiać w sądach niższej instancji. W Stanach Zjednoczonych często prawników specjalizuje się w ograniczonych obszarach prawa karnego, takich jak rozwód, korporacyjnej, spadkowych lub obrażeń, choć wiele z nich jest udział w ogólnej praktyce.

We Francji wiele rodzajów specjalistów, a nawet nonprofessionals obsługiwać różne aspekty pracy prawnej. Najbardziej prestiżową jest adwokat, który jest równy rangą do sędziego lub prawa profesora. Mniej więcej porównywalna do adwokata angielski, głównym zadaniem adwokata jest w celu powoływać w sądzie. We Francji, podobnie jak w większości krajów cywilnoprawnych, przesłuchiwanie świadków jest prowadzone przez sędziego, a nie pełnomocnika, jak w krajach common law. W piśmie przez adwokata, on rozwija swój argument i zwraca uwagę na rozbieżności w zeznaniach świadków; jest to podstawowy otwarte na adwokata oznacza, by przekonać sąd, na punkty prawnych i faktycznych. Wcześniej, oprócz adwokatów, nie zostały również avoués i zgadza; dawni reprezentowane w sporze wszystkich sprawach proceduralnych oprócz prezentacji ustnej, przygotowane majtki i uzgodnienia rozliczeń, natomiast ostatni, nieliczni, byli odpowiedzialni za pisma w niektórych sądów gospodarczych. Dziś rozróżnienie avoués i adwokatów został zniesiony w ogóle, ale sądów apelacyjnych, gdzie może nadal ćwiczyć, jak wcześniej.

Oprócz tych grup zawodowych jest honorowa doradców prawnych, którzy udzielają porad dotyczących różnych problemów prawnych i są często wykorzystywane przez firmy biznesowych. W prawie wszystkich krajach cywilnoprawnych są notariusze (patrz notariusza), którzy mają wyłączne prawa do radzenia sobie z takiej pracy biurowej jak rozliczeń małżeńskich i testamentów.

W Niemczech głównym jest rozróżnienie między adwokatami i notariuszami. Niemiecki adwokat, jednak odgrywa mniejszą rolę sali sądowej nawet niż francuski adwokat, w dużej mierze dlatego, prezentacje dotyczące zagadnień prawa są ograniczone i spory sądowe są często pozostawione młodszych partnerów. Adwokaci są często ograniczone do występowania przed sądami w poszczególnych krajach. Istnieją również inne ograniczenia w tym niektórych prawników praktykują tylko przed sądem odwoławczym, często konieczność nowego pełnomocnika do każdego poziomu sporu. W Niemczech prawnicy zatrudnieni w administracji rządu, aby w większym stopniu niż w krajach common law.