Zasady rozprawy sądowej

            Rozprawa sądowa to nic innego jak czynności, które są podejmowane na sesjach sądowych po to, aby rozpoznać czego dotyczy sprawa i żeby móc ogłosić winnego.

Aby znaleźć się na Sali sądowej musimy najpierw otrzymać od sądu wezwanie na rozprawę. Na takim wezwaniu mamy informację dotyczące daty oraz godziny rozpoczęcia rozprawy oraz czego rozprawa dotyczy. Zanim rozpocznie się rozprawa najpierw sąd weryfikuje po dacie kolejność rozpraw, a następnie sprawdza obecność na Sali stron oraz innych osób wezwanych.

Jak przebiega tok rozprawy?

– otwarcie przewodu sądowego czyli przedstawienie oraz rozpoznanie wniosków obu stron czyli oskarżonego i poszkodowanego, następnie zostają przedstawiane dowody.

– przemowa końcowa, na tym właśnie kończy się przewód sądowy zostają przedstawione ostateczne żądania i wnioski

-ostatni etap to wyrok, sąd opuszcza salę w celu naradzenia się, a następnie orzeka na sali sądowej kto jest winny i jaką kare otrzymuje.

Zasady rozprawy sądowej.

– jawnie czyli w przebieg rozprawy mogą włączać się osoby z publiczności

– ustnie, w rozprawie bierze udział sąd oraz osoby zainteresowane oraz przesłuchiwane

– zasada bezpośredniości czyli sąd zapoznaje się ze sprawą, przesłuchuje osoby, odczytuje dokumenty oraz przeprowadza oględziny rzeczy

– zasada równości stron

Postępowanie karne składa się z 4 części:

a)      Rozpoczęcie rozprawy- protokolant wzywa na salę sądową sąd najwyższy. Następnie sąd sprawdza obecność na Sali, czyli następuje sprawdzenie czy na rozprawę stawiły się obydwie strony, obrońcy, pełnomocnicy, biegli, tłumacze świadkowie itp.

b)      Otwarcie przewodu sądowego- odczytanie przez sąd aktu oskarżenia, wysłuchanie oraz zebranie dowodów stron.

c)      Głosy stron- końcowe przemowy obydwu stron oskarżonych oraz pełnomocników i prokuratora.

d)      Wyrok – ostatni etap to wyrok, który przebiega następująco: najpierw ustala się treść wyroku, w tym celu sąd opuszcza sale w celu naradzenia się, a następnie wraca na salę aby ogłosić wyrok.