Kategoria: Punkty odniesienia

zaświadczenia

Wnioski złożone bez uprzedniego powiadomienia

Sędzia Mostyn niedawno wydała wytyczne w odniesieniu do wniosków złożonych bez uprzedniego powiadomienia, które zostały przesłane przez wyznaczonych sędziów rodzinnych.Celem niniejszego artykułu jest destylować zasady określone w tych wytycznych. Punktem wyjścia, jak podkreślono w...