Czym jest Wezwanie?

wezwanie sądowe

Wezwanie zawiera informację prawną na rzecz osób o pozwie. Jest to pierwsza oficjalna informacja, że pozwany otrzymuje powiadomienia go lub ją, że on lub ona jest pozwany. W niektórych przypadkach, może określić wezwania konkretnej daty sądu, ale w innych nie.

Kto otrzymuje wezwanie?

Pozwany, osoba pozwany, otrzymuje wezwanie.Wezwanie służy jako informacja prawna o toczącej się sprawie sądowej.

Jak wysłać wezwanie?

Ogólnie rzecz biorąc, osoba musi być podawane z wezwaniem. To zwykle wymaga, aby niezależny serwer procesów zapewnienia pozwanemu wezwania i skargi. Dodatkowo, serwer proces musi wypełnić oświadczenie zwykle do świadczyć o tym, że on lub ona służyła pozwanej niezbędnych dokumentów.

Szeryf z jurysdykcji, w której sąd ma siedzibę mogą być również wykorzystywane do obsługi pozwanego. W niektórych przypadkach, obsługa procesu może być wykonywane poprzez poleconym. Jeśli wynajął adwokata, on lub ona może wyjaśnić, która opcja jest najlepsza dla Twojego przypadku. Nie możecie służyć pozwanemu siebie.

Jakie są zasady dotyczące wezwania?

Każda właściwość określa swój własny zestaw reguł postępowania cywilnego. Jednak wiele modelu po Regulaminu Federalnego postępowania cywilnego. Przepisy te stanowią, że wezwanie musi zawierać nazwę sądu, stron, adres powoda adwokata i czasie, gdy pozwany musi pojawić się w sądzie, jeśli dotyczy.

Dodatkowo, musi zawierać oświadczenie, że jeśli pozwany nie stawi, wyrok zaoczny spowoduje przeciwko pozwanemu do ulgi, że żądania zawarte w skardze. Dodatkowo, urzędnik musi podpisać i opieczętować wezwanie. Wezwanie doręcza kopię powoda i dostarczyć ich kopie na serwerze szeryfa lub procesu.

Jeżeli pozwany jest osobą prawną, środkiem do korporacji może przyjąć usługę.Dorośli muszą służyć wezwanie i nie może być stroną w reklamacji.Pozwany musi zostać doręczony w ciągu 120 dni po zostało wniesione. Ponownie, sąd państwowy może mieć inne zasady odnoszące się do wezwań, pism procesowych i innych sprawach, które mogą mieć wpływ na te przepisy. Na przykład, właściwość może zakazać usługę niedziela lub usługę na wakacje lub po pewnym czasie. Omówić ten temat z prawnikiem w celu zapewnienia, że usługa jest świadczona prawidłowo. Niewłaściwa obsługa może mieć ogromny wpływ na sprawy.

Jak Czy Przywołuje Inny niż wezwanie do sądu?

Wezwanie jest zamówienie na świadka do stawienia się w sądzie; to nie jest opcja, jak to jest dla pozwanego w sprawie cywilnej. Dodatkowo, jest serwowane na wezwanie do sądu na świadka podczas wezwania serwowane jest na jednej ze stron postępowania.

Co, jeśli osoba nie reaguje na wezwania?

Mimo wezwania jest zaproszenie dla osoby do stawienia się w sądzie, to nie jest nakaz. Jeśli osoba nie chce iść do sądu i po prostu nie pojawia się lub odpowiedzieć na skargę, sędzia może rozstrzygnąć sprawę bez niego tam. W wielu przypadkach prowadzi to do wyroku zaocznego wobec pozwanego.

Co Jeśli Wezwanie nie jest poprawnie podawane?

Jeśli próbujesz mieć inną osobę serwowane ale nie stosują się do zasad sądu w swojej jurysdykcji, pozwany może przyjść do sądu i wyjaśnić sędziemu, że on lub ona nie została właściwie służył. Jeżeli pozwany jest poprawne, sędzia powinien wstrzymać postępowanie, jak on lub ona nie ma właściwej jurysdykcji w sprawie. Możesz otrzymać kolejną okazję do pozwanego serwowane ponownie.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o wezwanie?

Wezwanie może zawierać dodatkowe informacje samo w sobie lub w dokumentach towarzyszących. Na przykład, może on zawierać informacje na temat przedmiotu pozwu. Może to obejmować skargi, które określa pewne okoliczności faktycznych, przeciwko pozwanemu, który obsługuje sprawy powoda.

Zapoznaj się z wezwania starannie i szukać jakichkolwiek konkretnych dat lub zakresy dat. Na przykład, wezwanie może stwierdzić, że masz 30 dni na reagują z odpowiedzią. Dodatkowo, wezwanie może zawierać punkt, który stanowi, co się stanie, jeśli pozwany nie odpowie lub pojawiają się w określonym dniu.